jueves, 15 de enero de 2015

Una jove i gran inversió

El voluntariat és un dels trets característics de la nostra societat que més admiro, només cal veure la quantitat de gent que dedica temps i esforços a entitats socials, a entitats de lleure infantil, entitats esportives, plataforma d'afectats, associacions de malalts, associacions de veïns, entre tantes i tantes altres.

Tota aquesta ciutadania activa té arrelats uns valors com la solidaritat, la igualtat, el treball pel bé comú, l'organització, que són fonamentals perquè tot aquest moviment associatiu es pugui dur a terme i tingui èxit.

Segons el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya un 10% dels joves estan associats, sense cap mena de dubte és una xifra que cal aconseguir incrementar. Però no és dolenta! Aquesta xifra diu que una dècima part de la joventut dedica hores altruïstament a treballar des de la seva entitat per aconseguir una societat més justa i igualitària.
Des dels monitors/es d'esplais que eduquen els infants en el lleure, els ajuden a socialitzar-se i a més detecten drames com la malnutrició infantil, la tristesa o l'analfabetisme, fins als entrenadors/es que inculquen respecte i treball en equip, alhora que donen valor a l'esforç personal i col·lectiu, passant per tants altres exemples, monitors/es d'excursionisme que ensenyen a estimar i respectar l'entorn natural, grups de teatre i de circ, colles de cultura popular, sindicats estudiantils i un llarguíssim etcètera.

Totes aquestes associacions juvenils treballen sovint amb l'eina més important que disposen, la voluntat!, i sovint la seva tasca és realment molt bona per la ciutat, de gran impacte, reconeguda i poques vegades recompensada per les institucions. Cal tenir en compte que les entitats juvenils pateixen de diversos problemes pràcticament genètics, com ho és la necessitat imperiosa de crear relleus, la gran dificultat per establir ritmes de treball que normalment es veuen trencats per èpoques d'exàmens o vacances, i també han d'afrontar l'alta rotació de les persones que en formen part. Aquestes debilitats o amenaces segons es mirin, tenen remei, però cal tenir eines, coneixement i espais de treball col·laboratiu que incentivin la cooperació entre entitats i l'enriquiment mútu.

Des de les Joventuts d'Esquerra Republicana, creiem que cal reformular l'estratègia política en matèria de joventut, cal apostar decididament pel Consell de Joves de Terrassa com a interlocutor vàlid per l'administració, dotar-lo de recursos i infraestructures, de la mateixa manera que cal empoderar les entitats que treballen amb projectes sòlids a mig i llarg termini, amb objectius clars i un impacte contrastat al seu entorn.

Personalment penso que l'associacionisme juvenil és la millor inversió per la Terrassa del present i del futur, perquè és en aquestes entitats on es forgen els valors del respecte, la solidaritat, el bé comú, el voluntariat i l'organització. Valors com deia, que admiro i crec necessaris per arribar on els ajuntaments, les escoles, la sanitat, o les famílies, no arriben.


Eduard González
JERC Terrassa